POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY ePortfel24.PL

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z platformy eportfel24.pl

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?
 2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim sposób będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jesteśmy my, czyli ePortfel24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-753) przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 8/10

  Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS pod numer0000759862– nasze akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

  Dane identyfikacyjne: NIP: 7272834332, REGON: 381904440.

  By spełniać najlepsze standardy powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: iod@eportfel24.pl

  Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

  • napisz na adres mailowy: biuro@eportfel24.pl
  • zadzwoń na numer: 42 620 00 01

 3. Jakie dane przetwarzamy, w jakich celach, na jakiej podstawie prawnej oraz jak długo je przechowujemy?
 4. W związku z tym, że na naszej Platformie wykorzystujemy różne funkcje, to przetwarzamy Twoje dane w różnych celach, w oparciu o rożną podstawę prawną oraz przechowujemy je przez zróżnicowane okresy. Chcąc przekazać Ci jak najbardziej przejrzysty komunikat, pogrupowaliśmy te informacje odwołując się do celu przetwarzania Twoich danych.

  Pojęcia użyte wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie.

ŚWIADCZENIE USŁUGI ZŁOŻENIE WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

Cel przetwarzania: W celu świadczenia usługi złożenie Wniosku o udzielenie Pożyczki przetwarzamy Twoje dane podane przez Ciebie w udostępnionym w tym celu formularzu. Dane podane przez Ciebie w rzeczonym formularzu są udostępniane wybranym Partnerom w celu dokonania analizy kredytowej i podjęcia decyzji co do przedstawienia Ci oferty zawarcia Umowy pożyczki.

W celu świadczenia usługi złożenie Wniosku o udzielenie Pożyczki przetwarzamy Twoje dane podane przez Ciebie w udostępnionym w tym celu formularzu. Dane podane przez Ciebie w rzeczonym formularzu są udostępniane wybranym Partnerom w celu dokonania analizy kredytowej i podjęcia decyzji co do przedstawienia Ci oferty zawarcia Umowy pożyczki.

Partnerzy, którym udostępniamy Twoje dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie naszym poleceniom. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania i zaniechania.

Dodatkowo przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności na Platformie przy okazji korzystania z usługi, w tym również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zgodnie z warunkami korzystania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w określonych przypadkach może być również nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:

 • ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług
 • rozpatrywaniu reklamacji, skargi i wniosków oraz udzielaniu odpowiedzi na pytania w celu poprawy funkcjonalności naszych usług oraz budowaniu pozytywnych relacji z Klientami
 • dokonywaniu oceny Twojej satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.

Okres przechowywania: Przez czas trwania umowy o świadczenie usług, a po jej zakończeniu przez czas niezbędny do wykazania poprawności jej wykonywania – okres ten odpowiada terminowi przedawnienia roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne. Bez ich podania nie będzie mógł złożyć Wniosku o udzielenie Pożyczki.

NEWSLETTER

Cel przetwarzania: Przetwarzamy Twoje dane w celu marketingowym polegającym na wysyłaniu na Twój adres e-mail wiadomości (newsletterów) zawierających informacje o naszej Platformie, oferowanych przez nas usługach, promocjach, rabatach, czy wydarzeniach promocyjnych.

Podstawa prawna: Podstawą przetwarzania Twoich danych jest

 • nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu naszego marketingu;
 • udzielona przez Ciebie zgoda (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjnego).

Możliwość odwołania zgody: W każdej chwili możesz odwołać zgodę na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed jej odwołaniem.

Okres przechowywania: Twoje dane przechowujemy przez okres prowadzenia przez nas działań marketingowych, nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub odwołania przez Ciebie zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail.

Podanie danych jest dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz otrzymywał Newslettera.

MARKETING NASZYCH PRODUKTÓW

Cel przetwarzania: Przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe oraz dane dotyczące Twojej aktywności na naszej Platformie, rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików cookies, w tym również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Chcąc dotrzeć do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza naszą Platformą korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszej komunikatów marketingowych na innych stronach internetowych z wykorzystaniem informacji o Twojej aktywności na Platformie.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu naszego marketingu.

Okres przechowywania: Twoje dane przechowujemy przez czas prowadzenia marketingu, nie dłużej jednak niż przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na Twoim urządzeniach plików cookies lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

STATYSTYKA KORZYSTANIA Z PLATFORMY, UŁATWIENIE KORZYSTANIA Z PLATFORMY ORAZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO

Cel przetwarzania: Przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności na naszej Platformie, takie jak: wykorzystywane funkcje, odwiedzane podstrony oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego, które to dane są rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików cookies.

Dane te przetwarzamy w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu opisanego poniżej.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na poprawie funkcjonowania naszej Platformy, ułatwieniu korzystania z Platformy oraz zapewnieniu jego bezpieczeństwa informatycznego.

Okres przechowywania: Twoje dane przetwarzamy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na Twoim urządzeniach plików cookies.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Cel przetwarzania: Przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe oraz dane dotyczące Twojej aktywności na naszych profilach na portalach społecznościowych.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu naszego marketingu.

Okres przechowywania: Twoje dane przechowujemy przez czas prowadzenia marketingu, nie dłużej jednak niż do odznaczenia opcji „polub” lub „obserwuj” naszych profili przez Ciebie.

 1. Komu przekazujemy Twoje dane:
 2. Partnerzy

  Udostępniamy Twoje dane osobowe Partnerom, z którymi współpracujemy. Do udostępnienia danych osobowych dochodzi w przypadku korzystania z usługi złożenie Wniosku o udzielenie Pożyczki.

  W przypadku wyrażenia przez Ciebie odpowiedniej zgody, Twój adres e-mail lub numer telefonu zostanie przekazany naszym Partnerom w celu otrzymywania od nich maili lub wiadomości SMS lub MMS na podany przez Ciebie numer telefonu, stanowiących informacje marketingowe dotyczące oferowanych przez nich produktów i usług albo w celu w celu nawiązania przez nich kontaktu telefonicznego i przekazywania Ci takich informacji telefonicznie.

  Partnerzy, którym udostępniamy Twoje dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie naszym poleceniom. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania i zaniechania

  Aktualną listę Partnerów możesz znaleźć tutaj.

  Dostawcy usług

  Twoje dane przekazujemy dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Platformy, tj. usług w zakresie:

  • hostingu (prywatna chmura obliczeniowa);
  • mierzenia i analizy ruchu na stronie internetowej;
  • zarządzania kampaniami reklamowymi oraz mierzenia ich efektywności.
  • zabezpieczenia realizowanych usług

  Nasi dostawcy mają siedzibę w Polsce i w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. Irlandii. Jednakże, niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG, tj. w Stanach Zjednoczonych. W takich wypadkach Twoje dane przekazujemy na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzającej program „Tarcza Prywatności” (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji.

 3. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych?
 4. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

 5. Czy po przekazaniu danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
 6. Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

  • na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  • na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

 7. Co możesz zrobić, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzanie niezgodnie z prawem?
 8. Skontaktuj się z nami – udzielimy odpowiedzi na Twoje pytania lub odpowiemy na zgłoszone zastrzeżenia.

  Możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

 9. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych?
 10. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Twoim danym bezpieczeństwo. Nasza Platforma używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas przesyłania danych podanych przez Ciebie w formularzach. Zapewnia to ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia ich przechwycenie przez nieupoważnione osoby lub systemy.

 11. Twoje dane nie będą wykorzystywane przez nas do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 12. Musisz mieć jednak świadomość, że decyzja o wypłaceniu pożyczki przez naszego Partnera może być podejmowana automatycznie. Więcej informacji znajdziesz w klauzulach informacyjnych lub politykach prywatności na stronach internetowych naszych Partnerów.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Czym są pliki cookies?
 2. Pliki cookies to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku Twojego komputera lub innego urządzenia, w celu przechowywania informacji służących do Twojej identyfikacji lub zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Ciebie w Internecie, w tym na naszej Platformie.

  Używamy różnych plików cookies – różnią się one od siebie zarówno cyklem życia oraz domeną internetową, od której pochodzą.

  Ze względu na cykl życia pliki cookies dzielimy na sesyjne (usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej) oraz trwałe (usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej).

  Ze względu na domenę internetową, od której pochodzą pliki cookies dzielimy na własne (ustawiane przez serwery internetowej naszej Platformie) oraz osób trzecich (ustawiane przez serwery internetowej innych stron niż nasza).

 3. Po co używamy plików cookies?
 4. Plików cookies używamy w celu:

  • ułatwienia i zwiększenia wygody korzystania przez Ciebie z naszej Platformy oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego;
  • liczenia wizyt na naszej stronie internetowej, ich długości, określenia jakie jej części były najchętniej wykorzystywane lub odwiedzane, co pozwala nam podejmować racjonalne decyzje dotyczące poprawy funkcjonowania naszej strony internetowej;
  • prowadzenia kampanii marketingowych poprzez dotarcie do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi do Ciebie, jeżeli odwiedzałeś wcześniej naszą Platformę.

 5. Czy możesz zarządzać plikami cookies?
 6. Tak. Masz możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc” można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować działanie plików cookies.

  Musisz jedna wiedzieć, że zmiana ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies, poprzez odrzucenie zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia a nawet uniemożliwić Ci korzystanie z naszej Platformy.